Blogg

Boendekalkyl Solvilla 105 Elområde 4 – 220330

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Kontantinsats i % 20,0% 40,0% 50,0% Försäljningspris 3 600 000,00 kr 3 600 000,00 ...

Boendekalkyl Solvilla 105 för El-Område 4 (ej amortering)

Kalkylen gäller per den 2023-01-30 och har utgått från de elpriser som var aktuella denna dagen samt en rörlig 3-månadersränta ...

Boendekalkyl Solvilla 105 för El-Område 1 (ej amortering)

Kalkylen gäller per den 2023-01-30 och har utgått från de elpriser som var aktuella denna dagen samt en rörlig 3-månadersränta ...