Boendekalkyl Solvilla 105 Elområde 4 – 220330

    Alternativ 1   Alternativ 2   Alternativ 3
Kontantinsats i %   20,0%   40,0%   50,0%
             
Försäljningspris   3 600 000,00 kr   3 600 000,00 kr   3 600 000,00 kr
Tomt *   0,00 kr   0,00 kr   0,00 kr
Markarbeten, Anslutningsavgifter ***   0,00 kr   0,00 kr   0,00 kr
TOTALT PRIS   3 600 000,00 kr   3 600 000,00 kr   3 600 000,00 kr
             
Kontantinsats   -720 000,00 kr   -1 440 000,00 kr   -1 800 000,00 kr
SUMMA LÅN   2 880 000,00 kr   2 160 000,00 kr   1 800 000,00 kr
             
Ränta per år (1) 3,50% 100 800,00 kr   75 600,00 kr   63 000,00 kr
Skattereduktion per år (2) 30,00% -30 240,00 kr   -22 680,00 kr   -18 900,00 kr
RÄNTEKOSTNAD per år   70 560,00 kr   52 920,00 kr   44 100,00 kr
             
DRIFTKOSTNADER per år ***            
Kostnad köpt el (ingår i el-kalkylen och hämtas från Energikalkylen)   6 709,47 kr   6 709,47 kr   6 709,47 kr
Abonnemangsavgift 25A säkring (6)   4 700,00 kr   4 700,00 kr   4 700,00 kr
Vatten & Avlopp (7)   4 800,00 kr   4 800,00 kr   4 800,00 kr
Renhållning    2 300,00 kr   2 300,00 kr   2 300,00 kr
Försäkring   4 000,00 kr   4 000,00 kr   4 000,00 kr
Samfällighetsavgift   5 000,00 kr   5 000,00 kr   5 000,00 kr
SUMMA DRIFTKOSTNADER per år   27 509,47 kr   27 509,47 kr   27 509,47 kr
             
Försäljning överskottsel (4)   -36 020,35 kr   -36 020,35 kr   -36 020,35 kr
Försäljning elcertificat   -3 070,40 kr   -3 070,40 kr   -3 070,40 kr
Sparad kostnad genom direkt förbrukning   -4 472,98 kr   -4 472,98 kr   -4 472,98 kr
Skattereduktion mikroproducent (5)   -2 844,00 kr   -2 844,00 kr   -2 844,00 kr
SUMMA SOLPANELSEFFEKT   -46 407,73 kr   -46 407,73 kr   -46 407,73 kr
             
SUMMA DRIFTKOSTNADER per år         (efter elförsäljning och skatteavdrag)   -18 898,26 kr   -18 898,26 kr   -18 898,26 kr
             
             
MÅNADSKOSTNAD            
Ränta efter skattereduktion   5 880,00 kr   4 410,00 kr   3 675,00 kr
Driftkostnader   -1 574,86 kr   -1 574,86 kr   -1 574,86 kr
BOENDEKOSTNADER per månad         (efter elförsäljning och skatteavdrag)   4 305,14 kr   2 835,14 kr   2 100,14 kr