Boendekalkyl Solvilla 105 för El-Område 1 (ej amortering)

Kalkylen gäller per den 2023-01-30 och har utgått från de elpriser som var aktuella denna dagen samt en rörlig 3-månadersränta.

 

    Alternativ 1   Alternativ 2   Alternativ 3
Kontantinsats i %   20,0%   40,0%   50,0%
             
Försäljningspris   3 600 000,00 kr   3 600 000,00 kr   3 600 000,00 kr
Tomt *   0,00 kr   0,00 kr   0,00 kr
Markarbeten, Anslutningsavgifter ***   0,00 kr   0,00 kr   0,00 kr
TOTALT PRIS   3 600 000,00 kr   3 600 000,00 kr   3 600 000,00 kr
             
Kontantinsats   -720 000,00 kr   -1 440 000,00 kr   -1 800 000,00 kr
SUMMA LÅN   2 880 000,00 kr   2 160 000,00 kr   1 800 000,00 kr
             
Ränta per år (1) 3,97% 114 336,00 kr   85 752,00 kr   71 460,00 kr
Skattereduktion per år (2) 30,00% -34 300,80 kr   -25 725,60 kr   -21 438,00 kr
RÄNTEKOSTNAD per år   80 035,20 kr   60 026,40 kr   50 022,00 kr
             
DRIFTKOSTNADER per år ***            
Kostnad köpt el (ingår i el-kalkylen och hämtas från Energikalkylen)   12 302,20 kr   12 302,20 kr   12 302,20 kr
Abonnemangsavgift 25A säkring (6)   4 700,00 kr   4 700,00 kr   4 700,00 kr
Vatten & Avlopp (7)   4 800,00 kr   4 800,00 kr   4 800,00 kr
Renhållning    2 300,00 kr   2 300,00 kr   2 300,00 kr
Försäkring   4 000,00 kr   4 000,00 kr   4 000,00 kr
Samfällighetsavgift   5 000,00 kr   5 000,00 kr   5 000,00 kr
SUMMA DRIFTKOSTNADER per år   33 102,20 kr   33 102,20 kr   33 102,20 kr
             
Försäljning överskottsel (4)   -32 014,10 kr   -32 014,10 kr   -32 014,10 kr
Försäljning elcertificat   -3 070,40 kr   -3 070,40 kr   -3 070,40 kr
Sparad kostnad genom direkt förbrukning   -8 201,46 kr   -8 201,46 kr   -8 201,46 kr
Skattereduktion mikroproducent (5)   -2 844,00 kr   -2 844,00 kr   -2 844,00 kr
SUMMA SOLPANELSEFFEKT   -46 129,96 kr   -46 129,96 kr   -46 129,96 kr
             
SUMMA DRIFTKOSTNADER per år         (efter elförsäljning och skatteavdrag)   -13 027,76 kr   -13 027,76 kr   -13 027,76 kr
             
             
MÅNADSKOSTNAD            
Ränta efter skattereduktion   6 669,60 kr   5 002,20 kr   4 168,50 kr
Driftkostnader   -1 085,65 kr   -1 085,65 kr   -1 085,65 kr
BOENDEKOSTNADER per månad         (efter elförsäljning och skatteavdrag)   5 583,95 kr   3 916,55 kr   3 082,85 kr