Boendekalkyl Solvilla 105 Elområde 4 – 220330

    Alternativ 1   Alternativ 2   Alternativ 3 Kontantinsats i %   20,0%   40,0%   50,0%               Försäljningspris   3 600 000,00 kr   3 600 000,00 kr   3 600 000,00 kr Tomt *   0,00 kr   0,00 kr   0,00 kr Markarbeten, Anslutningsavgifter … Läs mer

Boendekalkyl Solvilla 105 för El-Område 4 (ej amortering)

Kalkylen gäller per den 2023-01-30 och har utgått från de elpriser som var aktuella denna dagen samt en rörlig 3-månadersränta     Alternativ 1   Alternativ 2   Alternativ 3 Kontantinsats i %   20,0%   40,0%   50,0%               Försäljningspris   3 600 000,00 kr   3 600 … Läs mer

Boendekalkyl Solvilla 105 för El-Område 1 (ej amortering)

Kalkylen gäller per den 2023-01-30 och har utgått från de elpriser som var aktuella denna dagen samt en rörlig 3-månadersränta.       Alternativ 1   Alternativ 2   Alternativ 3 Kontantinsats i %   20,0%   40,0%   50,0%               Försäljningspris   3 600 000,00 kr   3 … Läs mer