BILDGALLERI

Mariestad - Sjölyckan

Narven 1 & 2

Färdigställda och inflyttning skedde under november 2018.

Just nu pågår försäljning av Solvillor i de intilliggande kvarteren Fryken och Hornavan.
Läs mer om projektet här »