INTEGRERADE SOLCELLER

- smart både för miljön och plånboken!

I Sverige har vi bra förutsättningar för att producera förnyelsebar grön el från solen,
och på så sätt kan du göra nytta både för dig själv och miljön.

TAKINTEGRERADE SOLCELLER

Solcellsmodulerna ersätter helt traditionellt taktäckningsmaterial, samtidigt som de producerar klimatsmart el. Modulerna monteras på ett specialtråg som sedan monteras på traditionell takpapp.

Systemet är lika vattentätt som ett traditionellt tegeltak och testat för att klara hagel, snö och vindlaster.

PRODUKTION

Produktionen av solenergi är beroende av väder och årstid, och beräknas därför på ett kalenderår. Störst produktion sker mellan mars och oktober. Under vintern då solen står lågt och det är få soltimmar produceras inte så mycket el, eller ingen alls om det är snö på taket, utan då behöver man istället köpa el från sin elleverantör. En solig sommardag däremot är det hög produktion och om du inte själv använder all den el som solcellerna producerar, så matas överskottet istället ut på elnätet. Detta sker helt automatiskt.

Solcellsanläggningen på våra tak är på 33kW och producerar ca 25.000 kWh under ett normalår.

BESPARING

Elpriset kan ju variera mycket under åren, men när du själv producerar en stor del av din elenergi så vet du bättre vad din energianvändning kommer att kosta för en lång tid framöver. Så du slipper obehagliga överraskningar.

Våra villor är byggda för att vara energieffektiva, och en Solvilla 105 beräknas förbruka ca 7.900 kWh/år. Det stora överskottet från solcellerna kan säljas till elbolaget och ger en extra intäkt, vilket bidrar till extremt låga driftskostnader och ett ekonomiskt boende.
Se respektive husmodell för preliminära boende- och driftskostnadskalkyler.

GARANTI

Solcellerna har 25 års effektgaranti, vilket betyder att effekten efter den tiden motsvarar minst 80% av det ursprungliga effektutbytet. Den totala livslängden är dock mycket längre än så och är beräknad på 30-40 år då panelerna är mycket hållbara och det är liten risk att de faktiskt går sönder.

Statligt investeringsstöd

Om du köper en Solvilla kan du som privatperson ansöka om ett statligt solcellsbidrag, så kallat investeringsstöd, på 30% av investeringskostnaden, vilket för en Solvilla blir ca 115.000 kr. Stödet är rambegränsat, och innebär att det endast kan delas ut så länge de avsatta pengarna räcker till.

Ansökan görs hos Länsstyrelsen eller via Boverkets e-tjänst senast 6 månader efter projektet påbörjas (ingår köpeavtal).

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur man ansöker om investeringsstödet »

Elcertifikat (EC) & Ursprungsgarantier (UG)

Som producent av förnybar solenergi kan man även få ett ekonomiskt stöd av staten, så kallat elcertifikat, under längst 15 år.

Man kan även ansöka om ursprungsgarantier av staten, elektroniska handlingar som garanterar ursprunget på el.

Både EC och UG utfärdas för varje producerad megawattimme (1 MWh = 1.000 kWh). För att få en intäkt från dina EC och UG måste du sälja dem till ett elbolag och priset beror på tillgång och efterfrågan. EC och UG ger på så sätt en extra intäkt utöver den vanliga elförsäljningen.

Ansökan om tilldelning av EC och UG görs till Energimyndigheten, och erbjuds även som tjänst hos vissa elbolag.

LÄS MER

Det finns idag mycket information att tillgå om solceller, och de flesta elleverantörer skriver på deras hemsidor t.ex om hur det fungerar att sälja överskottsel.

Här nedan är några länkar till mer information: