CERTIFIKAT

UC sigill kreditvärdighet

Eurocontact Comfort Home AB har tilldelats UC SILVER (god kreditvärdighet).

Kreditvärderingssystemet beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år, vilket innebär att det inte är kreditvärdig. Med obestånd menar UC en situation där företaget inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden. För att lätt kunna bedöma om denna risk är hög eller låg för ett företag klassificeras alla svenska företag i Riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd.

Eurocontact Comfort Home AB klassificeras i Riskklass 4 och bedöms ha god kreditvärdighet, med 99,26 – 99,76 % sannolikhet till överlevnad.

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Signa upp för vårt

NYHETSBREV