NYHETER

Faktisk produktion och förbrukning

Produktion & direktförbrukning månadsvis 2019
Många vill såklart veta faktiska värden över hur mycket el en Solvilla producerar, men även förbrukar. Nu har vi lagt till så att du kan se data för 2019 för produktion, förbrukning/direktförbrukning samt köpt och såld el för ett av våra hus.

Du kan som tidigare även följa och se hur mycket energi som dagligen produceras.

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Signa upp för vårt

NYHETSBREV