Askeslätt, Lidköping

I Lidköping kommer vi att bygga 12 villor modell Senior 75